Description

DINAMIČKI SISTEM ZA UMETANJE VISOKIH PERFORMANSI

 

Sigurna obrada, maksimalna fleksibilnost i nenadmašna produktivnost karakterišu liniju 8500 iz Muller-a.  Uz vrhunsku fleksibilnost zbog modularnog dizajna, svi složeni zahtevi kao i mnoštvo različitih poslova mogu se uspešno izvršiti.

Višekanalni sistem kompanije Muller, koji se može slobodno konfigurisati za 2 do 15 stanica, omogućava ovu jedinstvenu fleksibilnost. Ovo omogućava da se višekanalne aplikacije sa čitanjem i kovertiranjem proizvode bilo kojim redosledom. Bez obzira da li je u pitanju cut sheet ili web, sa ili bez čitanja, nepresavijenih ili prethodno presavijenih koverata – skoro sve je moguće.

Brzo prebacivanje između cut sheeta i kontinuirane obrade je lako sa ovim sistemom. Single sheet i kontinuirano procesiranje mogu se integrisati u sistem u isto vreme – tako da se prelazak sa jednog tipa obrade na drugi vrši za kratko vreme. Ova prednost se takođe može koristiti kao dvokanalno rešenje integracijom dva kanala za punjenje – takozvano usklađivanje.

Sistem takođe ima dinamičko podešavanje brzine. Za poslove u kojima se prikupljaju grupe dokumenata različitih veličina – ponekad jedan dokument, ponekad devet dokumenata – sistem se automatski prilagođava najzahtevnijem radnom koraku: sledeći modul čeka dok prethodni modul ne završi sve zadatke i tek onda nastavlja da obradi dokument postavljen maksimalnom brzinom. Ovo eliminiše  cikluse mirovanja i značajno poboljšava performanse u poređenju sa sličnim sistemima.

Muller 8500

Muller 8500