Muller 6100 i 6300

Description

MULLER 6100 I MULLER 6300 KOMPAKTNI WEB SISTEMI ZA REZANJE

 

Poslovna prepiska kao što su fakture, podsetnici ili zvanična obaveštenja se obrađuju efikasno i produktivno u različitim konfiguracijama Muller 6100 i 6300 sistema za rezanje. Mogući su svi uobičajeni formati od 4 do 16 inča – bez obzira da li dokumenti dolaze iz rolne ili steka, bez obzira da li su pinfeed ili pinless.

Pojedinačni ili dvostruki rezovi skraćuju bruto format na željeni neto format do 18.000 ciklusa na sat. Sistem može da obradi 100 različitih šablona sečenja zahvaljujući dovoljnom kapacitetu memorije. Oni se mogu lako uskladištiti u sistemu i pozvati u bilo kom trenutku preko displeja.

Širok spektar mogućih kombinacija omogućava da se sistem konfiguriše prema željenim zahtevima. Pored sečenja, Muller 6100 i 6300 omogućavaju perforaciju, čitanje koda i spajanje određenih grupa.

Na kraju procesa, papir se postavlja: ​​kao stek, stek sa ili bez razdvajanja…

Fleksibilnost konfiguracije • dizajn sistema za potrebe korisnika
Fleksibilna obrada • pinfeed ili less, 1-up to 3-up
Jednostavnost upotrebe • centralni displej, kratko vreme podešavanja
Redosled štampanja • slalom ili paralelno štampanje

Muller 6100 i 6300

Muller 6100 i 6300