Hunkeler roll to stack solution

Description

HUNKELER ROLL TO STACK REŠENJE

 

Rešenje za završnu obradu Gen8 visokih performansi za roll to stack proizvodnju sa CS8 modulom za sečenje, modulom za odvajanje i modulom za slaganje LS8. Veb širine od 22,5 inča obrađuje se brzinom do 590 stopa/min. Funkcija DinaCut za proizvodnju promenljivog formata omogućava promene dužine preseka dok se kreće do dužine lista od 762 mm (30″ / B2 format). Tehnologija Gen8 je spremna za buduće brzine štampanja. Pouzdana obrada zahtevnih proizvoda u punoj boji na premazanom i nepremazanom standardnom papiru, od lakih do težih gramatura. Hunkeler Workflow Manager omogućava jednostavan i praktičan rad proizvodne linije.

Hunkeler roll to stack solution

Hunkeler roll to stack solution