Muller 6500

Description

MULLER 6500. DINAMIČKI SISTEM ZA REZANJE VISOKIH PERFORMANSI

 

Muller 6500 obrađuje aplikacije za štampanje pouzdano i produktivno pri brzinama do 90 m/min. Bez obzira na to da li dokumenti dolaze iz hrpe ili iz rolne – sistem za sečenje mreže
može da proizvodi transakcijske i grafičke aplikacije u svim uobičajenim formatima od 4″ do 19,5″.

Dinamički sistem za sečenje visokih performansi obrađuje 1-up ili 2-up sa varijabilnim ispuštanjem za štampane proizvode koji se ispuštaju i omogućava slaganje za paralelno štampanje u dva snopa (Book of Tvo) ili opciono slaganje
za slalom štampanje u jednoj gomili (Knjiga jedne). Sa obe varijante, Off set slaganje je moguće kao standard.

Jednostavan i nekomplikovan rad, velika brzina rada i dovoljan kapacitet za skladištenje uzoraka za sečenje obezbeđuju nesmetanu proizvodnju. Pored sečenja, Muller 6500 omogućava i perforiranje,
štancanje i spajanje grupa, kao i izlaz pojedinačnih grupa gotovo u neprekidnom radu.

Fleksibilnost konfiguracije • prilagođeni dizajn sistema
Fleksibilna obrada • 1-do 2-up
Jednostavna upotreba • centralni displej, kratko vreme pripreme
Redosled štampanja • slalom štampanje ili paralelno štampanje

Muller 6500

Muller 6500