OL Connect software

Description

 

OL CONNECT

Digitalizujte, optimizujte i automatizujte svoje najvažnije dokumente uz OL CONNECT softver za sastavljanje dokumenata i automatizaciju procesa:

• Alat za dizajn za štampane ili elektronske formate (HTML5, JavaScript, CSS)

• Poboljšajte dokument sa grafikom, bar kodovima ili kompjuterizovanim frankiranjem

• Višekanalni izlaz – štampanje, PDF, e-pošta, veb portal, mobilni terminali ili arhiviranje

• Žiro kod za jednostavnije, brže i sigurnije platne transakcije

• Elektronske fakture, prenete digitalno i ekonomično, u skladu sa PEPPOL-om ili izvorno u HTML formatu

• Prikupite i odštampajte svu svakodnevnu prepisku na centralizovan način

OL Connect software

OL Connect software